Motto

"If you can't fly then run. If you can't run then walk. If you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward."
~Martin Luther King Jr.
Kalendarz warsztatów

Szkolenia i warsztatyZajęcia w formie szkolenia mają określony zakres tematyczny uzgodniony w trakcie identyfikacji potrzeb grupy docelowej zajęć. Szkolenia nastawione są na rozwój wiedzy uczestników - mają na celu przekazanie i pogłębienie wiedzy z wybranego zakresu. Bazują na prezentowaniu wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej wykładowcy. W podejściu firmy Brando Group wykorzystywane są elementy ćwiczeń aktywizujących dla lepszego zobrazowania prezentowanych zagadnień.

Praca warsztatowa związana jest z realizacją ściśle określonych zadań i celów. Wykorzystując różne metody i techniki pozwala obserwować i przeżywać nie tylko reakcje wypływające z naszych osobistych doświadczeń, lecz także te, które wynikają z roli. Uczestnicy mają okazję na nazwanie oraz podzielenie się swoimi umiejętnościami, jak również bazują na wiedzy i kompetencjach trenera. Przewidywanym efektem jest nauczenie się lub rozwój konkretnej umiejętności, adekwatnej do zakresu tematycznego zajęć. Udział w tej formie daje możliwość spojrzenia z dystansu i przeanalizowania sytuacji problemowych, nazwania emocji, które im towarzyszą, zrozumienia lepiej siebie i innych.

 

Podejście sprzedażowe Brando Group


Właściwością procesu szkoleniowego jest wzajemne „przenikanie się” wielu płaszczyzn, na których dokonywane są zmiany. Aby wzajemne działania – zarówno po stronie Państwa – jako Klientów – oraz naszym – jako realizatorów części procesu charakteryzowały się wyższą skutecznością i efektywnością niezbędny jest dialog.

Interesują nas Państwa potrzeby i oczekiwania oraz mamy świadomość, iż każda zmiana – niezależnie od wybranej formy - jest procesem. W naszym podejściu stosujemy procedurę, której celem jest jak najlepsza odpowiedź na Państwa potrzeby. Uproszony schemat procedury znajduje się poniżej:

  1. Wstępna diagnoza potrzeb i oczekiwań Klienta
  2. Projektowanie i rekomendowanie rozwiązań
  3. Propozycja programu
  4. Akceptacja programu
  5. Identyfikacja potrzeb uczestniików
  6. Realizacja programu
  7. Ewaluacja poszkoleniowa
  8. Ocena rezultatów i dalsze rekomendacje
  9. Follow up - wsparcie poszkoleniowe

W zależności od Państwa decyzji procedura może być zmodyfikowana w celu lepszego dopasowania do oczekiwań.


Login

Hasło