Motto

„If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.”
~Martin Luther King Jr.
Kalendarz warsztatów
SZKOŁA TRENERÓW BRANDO GROUP

KURS I STOPNIA (200H)

KURS II STOPNIA (168H)

INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA ROZWOJU TRENERSKIEGO


Wszystkich zainteresowanych trenerstwem, doskonaleniem siebie we współpracy z innymi i innych poprzez własny rozwój, zapraszamy do SZKOŁY TRENERÓW BRANDO GROUP.

W ramach naszych kursów proponujemy doskonalenie nie tylko trenerskiego rzemiosła, ale i ducha. Nasze kursy pozwalają ubiegać się o certyfikacje trenerskie Brando Group oraz przygotowują do zdobycia certyfikacji PTP (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Warsztaty prowadzą doświadczeni trenerzy i edukatorzy.

Oferujemy wysokie jakościowo produkty w atrakcyjnych cenach. Sprawdź koszty innych kursów na rynku i wróć do nas!


Uczestnicy:

Ofertę SZKOŁY TRENERÓW kierujemy do osób, które planują rozpoczęcie przygody z trenerstwem, absolwentów rozmaitych kursów szkoleniowych a także osób już aktywnie działających w sektorze szkoleniowym, które szukają inspiracji.

Nie określamy studiowanego lub ukończonego kierunku studiów, specjalizacji, zawodu czy wieku. Szukamy ludzi z pasjami, wierzących w hasło: „ja uczę ciebie – ty uczysz mnie”, stawiających sobie ambitne cele i osiągających je kreatywnymi sposobami.

Trener to zawód przyszłości. Stawiając na SZKOŁĘ TRENERÓW BRANDO GROUP, stawiasz na swoją przyszłość!

***

Na kurs I stopnia zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać procesowe podejście trenerskie, zdobyć niezbędną wiedzę i rozwinąć umiejętności potrzebne do wspierania szeroko rozumianego rozwoju osób dorosłych. Kurs I stopnia to również okazja do poświęcenia uwagi swojemu samopoznaniu i poszerzeniu świadomej kreacji. W tym celu szczególnie ważną rolę odgrywa Trening Interpersonalny i jego superwizja. W przestrzeni pracy kursowej nie zabraknie sposobności do praktykowania i konstruktywnego feedbacku. Absolwenci kursu I stopnia mogą ubiegać się o certyfikację trenerską I stopnia Brando Group.

Na kurs II stopnia proponujemy absolwentom kursu I stopnia, którzy podjęli decyzje bycia trenerami/ trenerkami. Specjalistyczne tematy oraz samodzielne prowadzenie dłuższych form szkoleniowych pozwoli wzmocnić swój potencjał trenerski i zwiększyć szanse na rynku pracy. Absolwenci kursu II stopnia mogą ubiegać się o certyfikację trenerską II stopnia Brando Group.

Indywidualna ścieżka rozwoju trenerskiego to forma doskonalenia dla praktykujących trenerów/ trenerek. Pod opieką mentora podejmiesz się wyzwań szkoleniowych - tj. cykle szkoleniowe, praca z grupami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, warsztat międzynarodowy i inne.

***

Metodyka pracy:

Wybierając SZKOŁĘ TRENERÓW BRANDO GROUP warto zwrócić uwagę na stosowaną metodykę pracy. Na warsztatach Brando Group spotkasz się z podejściem procesowym. Oznacza to, że każda wspólna chwila jest okazją do uczenia się, jest sytuacją edukacyjną. Podkreślamy znaczenie doświadczeń życiowych oraz świadomość silnych stron. Nie bierzemy odpowiedzialności za uczenie się uczestników. Wspieramy ich samodzielność, towarzyszymy poszukiwaniom własnego stylu trenerskiego.

Ważnym obszarem są dla nas emocje towarzyszące zawsze i wszędzie człowiekowi. Emocje są! I my konstruktywnie z nimi pracujemy. Specjalnie poświęcamy temu 40-godzinny Trening interpersonalny i 24-godzinny Trening Intrapersonalny.

Uczestnicy kursu będą mieli sposobność uczenia się w działaniu. Przeprowadzanym etiudom trenerskim uczestników będą towarzyszyć superwizja oraz feedback.

Uzupełnieniem warsztatów będą seminaria dotyczące ważnych tematów trenerskich oraz indywidualne i grupowe case study jako praktyczne zadania.

Każdy uczestnik w czasie kursu zgromadzi ciekawe i inspirujące materiały, które umieści w swoim portfolio.KURS I STOPNIA

Kurs podzieliliśmy na trzy części. Pierwsza część poświęcona jest kształtowaniu trenera jako świadomej, empatycznej i budującej konstruktywne relacje osoby. Potrafiącej efektywnie komunikować się z otoczeniem. Wsparciem tego procesu jest 40-godzinny Trening interpersonalny. Druga część kursu została zadedykowana praktycznej stronie działalności szkoleniowej.  Trzecia część dotyczy zagadnień biznesowych.

Spotkania będą odbywać się w soboty i niedziele w godz. 9:00-17:00. W międzyczasie przerwy kawowe i obiadowa. Trening Interpersonalny odbywa się przez 5 kolejnych dni (termin po ustaleniu
z uczestnikami).


część pierwsza rozwojowa

Zjazd 1: Być (spotkanie, kontakt, relacja)

Pierwszy zjazd poświęcony będzie doświadczeniu spotkania osób w sytuacji edukacyjnej, okolicznościom kontaktu -inter i –intra personalnego oraz budowaniu relacji. Nauczymy się budować kontrakt grupowy, poznamy się bliżej od strony mocnych stron.

 

Zjazd 2: Mieć (potrzeby, emocje, ciało)

Drugi zjazd to rozpoznanie świata potrzeb. Odróżnienie potrzeby od zachcianki rozwojowej. Przyjrzymy się związkowi emocji z procesem zmiany. Popracujemy z ciałem, w jaki sposób podpowiada nam, co się z nami i innymi dzieje w trakcie uczenia się.

 

Zjazd 3: Budować (grupa, zespół, role)

Na trzecim zjeździe przyjrzymy się procesom grupowym. Podejmiemy próbę zbudowania zespołu, doświadczając różnych ról. Zastanowimy się jak trener i uczestnik mogą zadbać o siebie w grupie. Poznamy metody i techniki przydatne w pracy zespołowej.


Zjazd 4: Przestrzeń (dystans, granice, autonomia)

Czwarty zjazd to doświadczenie przestrzeni w pracy grupowej. Zastanowimy się jak przekraczać granice w procesie uczenia się i zmiany. Zobaczymy jak pracować z dystansem. Wykorzystamy przestrzeń sali szkoleniowej do zbudowania sytuacji edukacyjnej. Zadbamy o własną i wspólną autonomię.


Zjazd 5: Trening interpersonalny (5 dni, 40 godzin)

Trening interpersonalny to ważne i niezbędne doświadczenie w stawaniu się coraz lepszym trenerem. Jednak korzyści z treningu rozciągają się poza obszar roli zawodowej. Spotkanie jest okazją bliższego poznania siebie, przyjrzenia się swoim sposobom funkcjonowania w świecie.

Trening nie posiada struktury i zaplanowanego przebiegu. Od uczestników treningu zależy to, co będzie się na nim działo. Każdy z uczestników może rozwijać w sobie umiejętności komunikacji, wyrażania emocji czy funkcjonowania w grupie. Rolą trenera jest zadbanie o bezpieczną przestrzeń dla uczestników, wspieranie i towarzyszenie dziejącym się procesom zmiany.

 

część druga narzędziowa

Zjazd 6: Trener (kompetencje, kariera, rozwój)

Zjazd szósty poświęcimy zasobom trenera i budowaniu ścieżki kariery trenerskiej. Zastanowimy się nad polami aktywności trenera i co ma/ nie ma wspólnego z coachem, terapeutą czy doradcą.  


Zjazd 7: Organizować (plan, działanie, korekta)

Zjazd siódmy to przestrzeń do doskonalenia umiejętności tworzenia makro i mikro planów szkoleniowych. Stworzone przez nas konspekty warsztatów poddamy praktycznej weryfikacji. Zadaniem każdego z uczestników będzie przeprowadzenie szkolenia dla zewnętrznego klienta.

 

Zjazd 8-10: Praktykować (doświadczenie, feedback, inspiracje)

Zjazdy poświęcone etiudom trenerskim uczestników pod superwizją trenerską


Zjazd 11: Sprzedawać (klient, strategia, marka)

Bazując na doświadczeniu treningu zadaniowego stworzymy koncepcje sprzedaży szkolenia jako produktu. Zdefiniujemy nasze grupy docelowe – klientów. Zastanowimy się nad budowaniem marki trenerskiej. Zaprojektujemy portfolio trenerskie. Podsumujemy cały kurs i wręczymy dyplomy.


Warunki uczestnictwa:
 • Ukończone 21 lat.
 • Wykształcenie min. średnie.
 • Wypełniony formularz – wstępne zgłoszenie.
 • Zawarcie umowy z Brando Group.

 

Warunki ukończenia:

 • udział w min. 8/10 zjazdów.
 • udział w Treningu Interpersonalnym.
 • złożenie portfolio z zadaniami kursowymi.
 • realizacja etiudy trenerskiej (solo lub w duecie).
 • realizacja szkolenia dla klienta zewnętrznego (solo lub w duecie).
 • dokonanie pełnej odpłatności za kurs.

 

Inwestycja:

Możliwa odpłatność jednorazowa lub ratalna. Umowa między uczestnikiem a Brando Group jest zawierana na cały czas trwania kursu.

Dodatkowo:
 • Konsultacje indywidualne (2 sesje) – gratis.
 • Wybranych uczestników zaprosimy do dalszej współpracy z Brando Group.
 • Możliwość uzyskania certyfikatu I stopnia (C1).

W ramach inwestycji zapewniamy warsztaty z cateringiem kawowym, materiały, pakiet indywidualnych konsultacji, dyplom ukończenia kursu.

Inwestycja: 5500,00 4500,00 zł. (promocja ważna do 7 stycznia 2018)

Termin: luty – grudzień 2018

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

KURS II STOPNIA

Kurs podzieliliśmy na trzy części. Pierwsza część poświęcona jest kształtowaniu trenera jako świadomej, empatycznej i budującej konstruktywne relacje osoby. Potrafiącej efektywnie komunikować się z otoczeniem. Wsparciem tego procesu jest 24-godzinny Trening Intrapersonalny. Druga część kursu została zadedykowana praktycznej stronie działalności szkoleniowej. Trzecia część dotyczy zagadnień biznesowych.

Spotkania będą odbywać się w soboty i niedziele w godz. 9:00-17:00. W międzyczasie przerwy kawowe i obiadowa. Trening Intrapersonalny odbywa się przez 3 kolejne dni (termin po ustaleniu
z uczestnikami).

Zjazdy Wstępne - dla osób, które nie uczestniczyły w kursie I stopnia.


ZW1 - Kontakt i kontrakt. Emocje.
ZW2 - Praca procesowa. Planowanie koszykowe.

2 zjazdy x 16 godzin. Razem: 32 godziny.

część pierwsza rozwojowa

Zjazd 1: Komunikacja: Dialog w konflikcie.

Zjazd 2: Procesy grupowe: Opór i motywacja.

Zjazd 3: Trening Intrapersonalny.

Zjazd 4: Superwizja Treningu Intrapersonalnego.


część druga narzędziowa

Zjazd 5:  Narzędziownia trenerska.

Zjazd 6:  Narzędziownia trenerska.

Zjazd 7 Warsztat kursantów pod superwizją

Zjazd 8 Warsztat kursantów pod superwizją

Zjazd 9 Warsztat kursantów pod superwizją


część trzecia biznesowa

Zjazd 10: Marketing i reklama - temat na życzenie. Zakończenie kursu.


.
.
Warunki uczestnictwa:
 • Ukończony kurs I stopnia lub inny/e kurs/y o łącznej liczbie 200 godzin zajęć.
 • W przypadku braku ukończenia kursu  I st. Brando Group - udział w zjazdach wstępnych.
 • Wykształcenie min. średnie.
 • Ukończone 21 lat.
 • Wypełniony formularz – wstępne zgłoszenie.
 • Zawarcie umowy z Brando Group.

 

Warunki ukończenia:

 • udział w min. 7/9 zjazdów.
 • udział w Treningu Intrapersonalnym.
 • złożenie portfolio z zadaniami kursowymi.
 • realizacja 8 godz. warsztatu trenerskiego na kursie (solo lub w duecie).
 • realizacja 8 godz. szkolenia dla klienta zewnętrznego (solo).
 • dokonanie pełnej odpłatności za kurs.

 

Inwestycja:

Możliwa odpłatność jednorazowa lub ratalna. Umowa między uczestnikiem a Brando Group jest zawierana na cały czas trwania kursu.

Dodatkowo:
 • Konsultacje indywidualne (2 sesje) – gratis.
 • Zjazd 10 - gratis.
 • Wybranych uczestników zaprosimy do dalszej współpracy z Brando Group.
 • Możliwość uzyskania certyfikatu II stopnia (C2).

W ramach inwestycji zapewniamy warsztaty z cateringiem kawowym, materiały, pakiet indywidualnych konsultacji, dyplom ukończenia kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

.

INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA ROZWOJU TRENERSKIEGO
Opis wkrótce


EDYCJE KURSÓW TRENERSKICH BRANDO GROUP

Edycja I Łódź 2011 - zakończona
Edycja II Łódź 2012 - zakończona
Edycja III Białystok 2014 - zakończona
Edycja IV Łódź 2014/15 - zakończona


Poznaj opinie absolwentów

Udział w Kursie Trenerskim Brando Group uznaję za jedno z ważniejszych życiowych doświadczeń. Podczas 10 miesięcy doskonaliłam się nie tylko jako trenerka i szkoleniowiec, ale także (i przede wszystkim) jako człowiek. Poznałam lepiej swoje emocje, potrzeby, sposób funkcjonowania w grupie i budowania relacji. Doświadczyłam procesu grupowego i pracy w cyklu Kolba. Dowiedziałam się jaka jest rola trenera na sali szkoleniowej oraz poznałam szereg narzędzi niezbędnych do realizacji szkoleń.

Kurs trenerski Brando Group daje przestrzeń nie tylko do nabywania wiedzy i umiejętności, ale też pozwala na zdobywanie pierwszych doświadczeń trenerskich. W trakcie trwania kursu miałam możliwość poprowadzenia etiudy trenerskiej, po której otrzymałam feedback od grupy, a także realizacji kilku szkoleń dla klientów zewnętrznych – przy wsparciu i superwizji Sebastiana. Dzięki temu po zakończeniu kursu czuję się w pełni przygotowana do samodzielnej realizacji szkoleń.

Szczerze polecam!

Anna Cupriak - Kurs Trenera Interpersonalnego, Białystok 2014

 

Trenerzy firmy Brando Group przeprowadzili dla grupy zamkniętej określonej liczby osób, zgłoszonych przed rozpoczęciem pierwszego spotkania, cykl warsztatów wraz z treningiem interpersonalnym w ramach kursu trenerskiego organizowanego w Białymstoku. Zajęcia przeprowadzone zostały na dobrym poziomie. Dzięki starannemu przygotowaniu się trenerów, rozpoznaniu moich potrzeb, cele szkolenia zostały spełnione. Poznałam wiele pojęć oraz zaktywizowałam działalność trenerską.

Współpracę oceniam bardzo dobrze, doceniając rzetelność, merytorykę, dbałość o szczegóły oraz troskę. W mojej ocenie, kurs został odebrany bardzo korzystnie. Mogę polecić Brando Group jako rzetelną oraz przyjazną firmę.

Magda Sołowiej - Kurs Trenera Interpersonalnego, Białystok 2014

 

Ogromnym walorem zajęć prowadzonych przez Sebastiana Ciszewskiego jest warsztatowy charakter, a także możliwość przeanalizowania zaistniałych procesów w grupie. Sebastian jest człowiekiem uważnym, w pełni skoncentrowanym na uczestnikach, profesjonalnie przygotowanym do zajęć. Swoją postawą potrafił zjednoczyć sobie kursantów, tworząc bezpieczną atmosferę. W pełni polecam zajęcia przez Niego realizowane!

Magda Skindzielewska - Kurs Trenera Interpersonalnego, Białystok 2014

 

Kiedy postanowiłam, że chcę spróbować swoich sił w trenerstwie szukałam różnych możliwości, które pozwolą mi kształcić się w tej dziedzinie. Udział w AMT był planem awaryjnym, gdyby nie powiodły się inne przedsięwzięcia. Dzisiaj myślę, że dobrze się stało, że znalazłam się w drugiej edycji, bo AMT nie tylko dała mi podstawy i oswoiła
z salą szkoleniową, ale też otworzyła drzwi do prawdziwych działań trenerskich.

W czasie AMT na pewno świetnie się bawiłam, poznałam niesamowitych i ambitnych ludzi. Musiałam sprostać wielu wyzwaniom, co często było stresujące, ale też niezwykle rozwijające. Myślę, że AMT jest fajną inicjatywą, która wzbogaca wewnętrznie i przynosi realne korzyści w życiu.

Małgorzata Kowalczyk - AMT[1], Łódź 2012

 

Akademia Młodych Trenerów to świetna inicjatywa dla ludzi chcących rozwijać się w branży trenerskiej. Wszystkie zajęcia są prowadzone w formie warsztatowej przez profesjonalnych trenerów z różnych obszarów tematycznych powiązanych z zawodem trenera. Główne zalety AMT to praktyka oraz niska cena w stosunku do innych ofert na rynku. Edycja AMT w której brałem udział umożliwiła mi poznanie wielu wspaniałych ludzi (o różnych zainteresowaniach i stopniu zaawansowania pracy trenerskiej). Z wieloma współpracuję do dnia dzisiejszego. Zdobyta wiedza, możliwość wykonywania praktycznych zadań (np. organizacja szkolenia dla tajemniczego klienta, prowadzenie warsztatów) oraz nowe znajomości to główne zalety i kluczowe umiejętności zdobyte podczas Akademii Młodych Trenerów.

Jakub Jaśniewicz - AMT, Łódź 2012

 

Czy mi się podobała AMT i dlaczego tak bardzo ;-) AMT była dla mnie pierwszą okazją do przyjrzenia się pracy trenera z bliska. W czasie spotkań mówiliśmy o różnych aspektach tego zawodu – przygotowywaniu warsztatów, komunikowaniu się z grupą, itp. ale też o tym, jak pracować nad sobą, aby czerpać coraz więcej satysfakcji z wykonywanej pracy i z życia w ogóle. No i atmosfera była świetna, poza intensywną pracą było też dużo śmiechu, kiedy testowaliśmy na sobie różne ćwiczenia. Myślę, że dzięki AMT mam solidne podstawy do tego, aby dalej się rozwijać i specjalizować w tych obszarach trenowania, które mnie najbardziej interesują.

Julita Woźniak - AMT, Łódź 2012


AMT pomogło mi w zdobyciu niezbędnej wiedzy w zakresie zawodu trenera. Dzięki licznym ćwiczeniom, warsztatom oraz grom sytuacyjnymi mogłam nauczyć się realizować szkolenie od początku do końca. AMT pokazuje od podszewki, na co należy zwrócić uwagę a wyspecjalizowana kadra doskonale potrafi nauczyć jak poruszać się w tej branży. Niewątpliwie doświadczenia pozostałych uczestników mały ogromny wpływ na kształtowanie nowych umiejętności, które wykorzystuję na co dzień. Wszystkim zainteresowanym serdecznie polecam.

Ewa Marczak - AMT, Łódź 2012

 

ATM początkowo miało być dla mnie wyłącznie obowiązkowym elementem w trenerskim CV, a okazało się niezwykłą przygodą, podczas której lepiej poznałam samą siebie, zdobyłam wiele nowych umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń, a nawet rozwinęłam swoją karierę zawodową. ATM to znakomite rozwiązanie zarówno dla tych, którzy szukają swojej drogi, jak i dla osób o jasno określonych celach. Polecam każdemu!!

Magdalena Przybyłowska - AMT, Łódź 2011

 

Trudno w 4-5 zdaniach zmieścić opis przemiany wewnętrznej, jaką przeszłam  uczestnicząc w AMT ale spróbuję:)
a było to tak : dawno dawno temu  .. nie tak znowu dawno uczestniczyłam w warsztatach w ramach Akademii Kompetencji organizowanej przez Biuro Karier UŁ. Warsztaty były rewelacyjnie przeprowadzone a ja byłam zachwycona, że brałam w nich udział. Uznałam, że to wyjątkowy dar osoby prowadzącej, kunszt i wiedza. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że nie są to czary a wiedzę tajemną sama mogę przyswoić  w ramach Akademii Młodych Trenerów Brando Group. Zaryzykowałam i  teraz ja również mogę dzielić się nią, już nie jako uczestnik ale  jako osoba  prowadząca warsztaty . Gorąco polecam!

Izabela Raducka - AMT,  Łódź 2011[1]  Wcześniejsze edycje kursu nazywały się "Akademia Młodych Trenerów" (AMT)


Login

Hasło