Motto

"If you can't fly then run. If you can't run then walk. If you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward."
~Martin Luther King Jr.
Kalendarz warsztatów

Oferta Indywidualna


 

Coaching

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty indywidualnych spotkań z COACHEM

  • Jeśli w dowolnym obszarze swojego życia próbujesz dokonać zmiany, przygotować się do niej, zrozumieć okoliczności w jakich jesteś, dokonać wyboru kierunku lub celu…
  • spotkanie indywidualne wydaje Ci się lepszą formą pracy, niż wieloosobowy warsztat (z różnych powodów)…
  • oczekujesz dopasowania się do Twoich możliwości czasowych…

Umów się na indywidualne spotkanie z COACHEM

Spotkanie z nami nie jest formą terapii, ale służy wypracowaniu rozwiązań w wybranym obszarze. Czasami po prostu dobrze porozmawiać z kimś, kto umożliwi inne spojrzenie na temat rozmowy.

Oferujemy usługi COACHÓW z przygotowaniem pedagogicznym, psychologicznym, menagerskim.

Wspieramy osobiście, telefonicznie, internetowo.


 

Superwizja

Co to jest superwizja? Termin pochodzi od łacińskich słów super - z góry i visio - patrzeć. To sytuacja, kiedy w włączasz w proces swojego rozwoju superwizora, czyli kogoś, kto profesjonalnie przygląda się twojemu działaniu (bezpośrednio w czasie jego realizacji, w przerwach lub po zakończeniu).

Jaki jest cel superwizji? Bezpośrednim celem jest uzyskanie przez osobę superwizowaną informacji zwrotnej a celem pośrednim wzrost kompetencji i polepszenie np. wydajności pracy, zadowolenia z podejmowanych obowiązków.

Proponujemy superwizję studenckich działań szkoleniowych, warsztatowych w zakresie współpracy z młodzieżą i dorosłymi podczas praktyk, zajęć akademickich czy własnych inicjatyw.

Superwizor i superwizowany każdorazowo zawierają kontrakt, który obejmuje zakres i sposób pracy, jego ramy czasowe i koszty superwizji. Superwizja jest wspólnym poszukiwaniem rozwiązań.

Koszt: ustalany indywidualnie


 

Moderacja

Jeśli planujesz zorganizować debatę, dyskusję lub dowolne spotkanie grupy ludzi a aspekt jakości komunikacji może zaważyć na końcowym rezultacie, zaproś moderatora.

Jeśli w grupie występują bariery komunikacyjne wynikające z wzajemnej nieznajomości, byłych lub aktualnych konfliktów, niezgodności ludzkich charakterów, moderator może zaproponować sposoby ich usunięcia.

Moderator swoją wiedzą i umiejętnościami komunikacyjnymi wspiera proces komunikowania się uczestników spotkania. Pełni funkcję bezstronnego świadka zdarzeń, który dba o przestrzeń i komfort pracy dla wszystkich członków grupy. Proponuje schematy komunikacji adekwatne do możliwości i woli uczestników. Czuwa nad czasem, ukierunkowuje dyskusję, dba o utrwalenie ważnych wniosków.

Koszt: ustalany indywidualnie


Login

Hasło