Motto

„If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.”
~Martin Luther King Jr.
Kalendarz warsztatów

Rekomendacje

Współpracowałam z Sebastianem Ciszewskim jako organizator doskonalenia zawodowego nauczycieli w formie studiów podyplomowych i szkoleń rad pedagogicznych, a także jako koordynator projektu polegającego na autorskim opracowywaniu scenariuszy zajęć dydaktycznych ze studentami do wybranych zagadnień z podręcznika akademickiego Pedagogika, red. B. Śliwerski, wyd. GWP, 2006.

Pan Sebastian Ciszewski, jako prowadzący zajęcia dydaktyczne z dorosłymi, zawsze był profesjonalnie przygotowany, pracował z wielkim zaangażowaniem, służył uczącym się bogatą wiedzą pedagogiczną; wykazywał się pomysłowością, inspirując do ciekawych projektów uczących się. Jest niewątpliwie wprawnym dydaktykiem, posiada bogaty repertuar metod pracy z dorosłymi, którymi swobodnie się posługuje, umiejętnie dostosowując je do celów i tematyki zajęć.

Jako autor materiałów dydaktycznych był także bardzo staranny, wnikliwy i rzetelny w pracy.

dr Beata Owczarska
Instytut Edukacji Ustawicznej - dr Beata Owczarska (Łódź)

 

 

Centrum Służby Rodzinie składa serdeczne podziękowanie Panu Sebastianowi Ciszewskiemu za przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektów "Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności".

Sumienność, rzetelność i osobiste zaangażowanie Pana Sebastiana Ciszewskiego przyczyniły się do sprawnej organizacji szkoleń i warsztatów, a fachowa wiedza prowadzącego i ciekawa forma jej przekazania zapewniła uczestnikom zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń w zakresie pracy i aktywizacji dzieci i młodzieży.

Karolina Południkiewicz
Centrum Służby Rodzinie (Łódź)

 

Więcej: https://www.goldenline.pl/sebastian-ciszewski/

 

 

 


Login

Hasło