Motto

"If you can't fly then run. If you can't run then walk. If you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward."
~Martin Luther King Jr.
Kalendarz warsztatów

Zapraszamy do aktywnego udziału w nowym projekcje rozwojowym Brando Group.

Obserwując otaczający nas świat nietrudno o pewien wniosek - potrzebujemy umieć rozmawiać! Słuchać, mówić, rozumieć, empatyzować, budować kontakty i porozumienie.

W ofercie szkoleń znajdziemy wiele propozycji z zakresu przemawiania, występowania publicznego, robienia wrażenia itd.

A co z rozwijaniem umiejętności rozmowy z drugim człowiekiem - niezależnie od różnicy poglądów, odmiennych przekonań i systemów wartości?

Chcemy, żeby nasz projekt był wkładem w budowanie porozumień, zaufania, otwartości, szczerości i radości.

Podczas naszych warsztatów spotkasz różne osobowości, znajdziesz czas do rozmowy na zadane i swobodne tematy. Dodatkowo przy wsparciu trenerów poznasz i rozwiniesz wiele przydatnych technik komunikacji:


- słuchanie (pozycje J. Enright’a)
- argumentacja
- przemawianie
- budowanie kontaktu
- rozwiązywanie konfliktów
- kom. werbalna/niewerbalna
- proksemika
- praca w ciszy/ z ciszą
- parafrazowanie, odzwierciedlanie i in.
- facylitacja
- mediacja
- negocjacje
- sztuka pytań
- kom. w języku obcym
- poradnictwo
- doradztwo
- konsultacja

Grupa ma charakter otwarty, ale każdorazowo obowiązują zapisy w terminie 2 dni poprzedzających datę warsztatu. Spotkania będą odbywały się co 2 tygodnie.

Koszt udziału w spotkaniu 25 zł. Jeśli byłeś/byłaś na warsztacie poprzedzającym lub przyprowadzisz ze sobą nową osobę - 20 zł. W cenie materiały oraz herbata, kawa, ciasteczko.

Struktura warsztatu:
- część merytoryczna
- część praktyczna
- część superwizyjna.

Liderzy projektu: Sebastian Ciszewski i Anna Cupriak - trenerzy Brando Group

ZAPISY: poczta@brandogroup.pl

 


Login

Hasło