Motto

„If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.”
~Martin Luther King Jr.
Kalendarz warsztatów

KLUCZOWE KOMPETENCJE

Twórczo i innowacyjne podchodzę do każdego zlecenia, poszukuję nieszablonowych rozwiązań, wspomagam funkcjonowanie osób, zespołów i organizacji;

Efektywnie komunikuję się werbalnie i niewerbalnie, dostosowuję język i formę komunikacji do sytuacji i odbiorcy;

Postrzegam sytuacje z różnych punktów widzenia, wspieram uczestników uczenia się do poszukiwania nowych i optymalnych rozwiązań;

Efektywnie współdziałam z uczestnikami procesu uczenia się, wspieram w działaniach merytorycznych i logistycznych oraz wymianie doświadczeń podnoszących jakość działań szkoleniowo-konsultacyjnych

Skutecznie wykorzystuję potencjał i dynamikę grupy do realizacji założonych celów całej grupy, jej indywidualnych członków oraz organizacji.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


od 2011

Właściciel i trener firmy szkoleniowej Brando Group

Klienci: 

2018: SP 41 w Łodzi, SP 113 we Wrocławiu, SP 125 w Łodzi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Techpal Olsztyn, SP 138 w Łodzi, SP 1 we Wrocławiu, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu SP 4 w Sieradzu, SP 3 w Żyrardowie, SP 4 w Zgierzu, SP w Szymanowie, SP 29 w Łodzi, Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi, XXX LO w Łodzi, TROP Warszawa, Technikum nr 2 w Łowiczu, Thomas Clark Danuta Zalech Łodź, SP 55 w Łodzi, SO Twoja Szkoła w Łodzi, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP "Nadwarcianski Gród" w Załęczu Wielkim, SP 30 w Łodzi, Margo Consulting Polska w Warszawie, II LO w Piotrkowie Tryb., SP 46 w Łodzi, Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, SP 54 w Łodzi, SP 127 w Warszawie, Krajowa Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie, PROMINET Centrum Edukacji i Biznesu Tomasz Stroik.

2017: SP 41 w Łodzi, SP 113 we Wrocławiu, SP 83 w Łodzi, KN Stratolog Uniwersytetu Łódzkiego, SP 14 w Łodzi, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, PROMINET Centrum Edukacji i Biznesu we Wrocławiu, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP "Nadwarcianski Gród" w Załęczu Wielkim, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, SP 30 w Łodzi, Apator Elkomtech w Łodzi, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Warszawie, Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy we Wrocławiu, Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej w Warszawie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku, Szkoła Podstawowa w Nagłowicach, Szkoła Podstawowa nr 5 w Jędrzejowie, Szkoła Podstawowa w Gowarczowie, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach.

2016: Flint Group Polska, SP 113 we Wrocławiu, HR VIEW EMILIA PIOTROWSKA, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, SP 41 w Łodzi, SP 83 w Łodzi, SP14 w Łodzi, SP125 w Łodzi, SP 30 w Łodzi, SKN Stratolog UŁ, Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy we Wrocławiu. 

2015:  Eurospektrum Wrocław, Uniwersytet Łódzki - Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami, Young Digital Planet SA (Gdynia), SP 14 w Łodzi, Przedszkole Publiczne w Żernikach Wrocławskich, SP w Żernikach Wrocławskich, SP w Siechnicach, SP w Wilczkowie, SP w Chrząstawie Wielkiej, SP w Sobótce Zachodniej, SP nr 30 w Łodzi, Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego, SKN Progress Łódź, Radio Łódź, Liceum Ogólnokształcące w Turku, SP w Brudzewie, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy we Wrocławiu.

2014: Prestige, Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach, Szkoła Podstawowa w Borzeciczkach, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, SP 113 we Wrocławiu, PM nr 133 we Wrocławiu, SP 2 we Wrocławiu, SP 61 we Wrocławiu, SP 118 we Wrocławiu, SP 30 w Łodzi, Moje Bambino Łódź, Dźwig Service, Chorągiew Łódzka ZHP, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Badań w Oświacie. 

2013: Studenckie Koło Naukowe Progress (Uniwersytet Łódzki), Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja w Krakowie,  Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi EXPERIENCE (Politechnika Łódzka), SP nr 91 w Łodzi, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opole, SP nr 110 w Łodzi, Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego, SP nr 125 w Łodzi, SP nr 170 w Łodzi, Gimnazjum nr 24 w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, SP nr 54 w Łodzi, Przedszkole Miejskie nr 76 w Łodzi, Sietar Polska. 

2012: Chorągiew Łódzka ZHP, Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi EXPERIENCE (Politechnika Łódzka), Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego, SP nr 91 w Łodzi, SP nr 203 w Łodzi, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, SP nr 113 w Łodzi, SP nr 110 w Łodzi, Pałac Młodzieży w Łodzi, Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski, Gmina Orońsko (woj. mazowieckie), Inner Dance w Radomiu, XXI LO w Łodzi, TROP Warszawa, Akademia Chrześcijańska, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

2011: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, Dom Dziecka w Łodzi

2010
Członek wyjazdowego Panelu Ekspertów VI Szczytu w Sprawach Dzieci – CSR Łódź
2010-12
Członek zespołu badawczego międzynarodowego projektu „Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings”
2010
Trener w projekcie “Aktywna Szkoła” realizowanego w ramach PO KL – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi - 24 godz.
2009-11 Trener w projekcie „Wyższe kwalifikacje-większe możliwości. Program rozwoju kompetencji kluczowych dla osób pracujących” realizowanego w ramach PO KL – Akademickie Biuro Karier Zawodowych (Uniwersytet Łódzki) – 50 godz.
2009-10 Wykładowca Polskiej Akademii Otwartej - Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
2009-10 Trener w projekcie „Postaw na Rozwój” realizowanego w ramach PO KL – Akademickie Biuro Karier Zawodowych (Uniwersytet Łódzki) – 50 godz.
2009-11 Trener w projekcie "Jeszcze bardziej pokochać urwisa - ekstraniania w Twoim domu" – Centrum Służby Rodzinie w Łodzi – 40 godz.
2009-12 Wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi
2008-09 Członek zespołu opracowującego Strategię edukacji miasta Konstantynowa Łódzkiego na lata 2008-13 (portal.konstantynow.pl/portal/index.php?t=210&id=4849)
2007- 08 Trener w projekcie „Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności” – Centrum Służby Rodzinie w Łodzi – 40 godz.
2007
Członek zespołu GWP d/s materiałów dydaktycznych do trzytomowego Podręcznika Pedagogiki pod red. B. Śliwerskiego http://www.pedagogika.org.pl/
2006- 10 Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego
2005
Ekspert Międzysektorowego Zespołu ds. Standardów Realizacji Usług Publicznych w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi - Monitorowanie i ewaluacja realizacji standardów usług publicznych
2005-09 Wykładowca Instytutu Edukacji Ustawicznej dr Beaty Owczarskiej w Łodzi – 100 godz.
2004-10 Wykładowca Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi
2004-05 Wykładowca Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi
2004 Wykładowca Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi

 

WYKSZTAŁCENIE


2012-13 Co-trener w TROP Warszawa – XXIX Szkoła Trenerów Biznesu, szkolenia EFS (510 godzin, w tym Trening interpersonalny jako co-trener)
2011-12
"Skuteczny Trener: Kreatywność – Zmiana - Efektywność", grupa: „Dialog w konflikcie” (TROP w Warszawa) – 80 godzin
2011 Spotkanie, zasoby, proces - kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej (PIE Łódź) – 70 godzin
2009-10 Szkoła Trenerów Biznesu TROP w Warszawie
2005 Studia podyplomowe - Kształcenie dorosłych (IEU WSzK); ocena b. dobra
2002 Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; ocena b. dobra
1998-02 Uniwersytet Łódzki: pedagogika
1999-00 Stypendium w Escuela de Treball Social (Universidad de Barcelona) Hiszpania
1997-98 Uniwersytet Łódzki: filozofia
1993-97 XXIX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi: klasa geograficzno- turystyczna

 

Działalność naukowa

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH, SEMINARIACH


2012 VII Międzynarodowa Konferencja "Edukacja alternatywna" w Warszawie
2010 XXII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów w Ustroniu/ Cieszynie: "Badania jakościowe w badaniach pedagogicznych" (członek komitetu organizacyjnego)
 2010 II Konferencja "Kultura popularna i społeczne konstruowanie tożsamości" w Gnieźnie (wystąpienie w sekcji)
 2009 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacje w edukacji akademickiej – szkolnictwo wyższe w procesie zmiany”
2009 VI Międzynarodowa Konferencja "Edukacja alternatywna" (Komitet Organizacyjny) – organizacja spotkania autorskiego, studenckiej sekcji naukowej, warsztatu edukacyjnego
2009 I Konferencja "Kultura popularna i społeczne konstruowanie tożsamości" w Gnieźnie (wystąpienie w sekcji)
2009 Konferencja "Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji w kontekście polityki oświatowej i oddziaływań pedagogicznych" w Łodzi
2009 Konferencja "Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej" w Kazimierzu Dolnym
2008 XXII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów w Tleniu: "Edukacja a praca człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym" (wystąpienie)
2008 II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa - „Work survivor, czyli jak przetrwać w pracy” - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
2007 II Ogólnopolska Konferencja Organizacji i Kół Naukowych „Znając jedna, nie znasz żadnej. Kultura. Nauka. Religia”
2007 XXI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów w Ciążeniu - "Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie" (wystąpienie)
2006 Konferencja "Teoria wychowania: dyskurs o tożsamości w okresie przemian" w Ciechocinku (wystąpienie w sekcji)
2006 XX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów w Radziejowicach - "Rodzina i inne grupy społeczne jako środowiska wychowawcze" (wystąpienie)
2006 II Międzynarodowa Konferencja - "Tradycja i współczesność filozofii wychowania" (Biuro Konferencji, wystąpienie w sekcji)
2006 Konferencja "Edukacja a przemiany tożsamości:" w Jastarni (wystąpienie w sekcji)
2005 V Międzynarodowa Konferencja "Edukacja alternatywna"
2005 Udział w dwóch seminariach Stowarzyszenia im. Arrupe
2004 Referat z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii (Urząd Marszałkowski w Łodzi)
2004 Konferencja „Obrzędy w procesie kształcenia” Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
2004 Konferencja naukowa z okazji 20-lecia współpracy z prof. H. M. Griese Uniwersytet Łódzki
2003 Konferencja naukowa z okazji 100-lecia urodzin A. Kamińskiego Uniwersytet Łódzki
2001 Międzynarodowa Konferencja „Edukacja Alternatywna” Uniwersytet Łódzki

 

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE


2012 Wytatuowane poczucie tożsamości – obrona czy destrukcja podmiotowości młodzieży? [w:] Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, red. A. Cybal-Michalska, Impuls, Kraków
2012 Młodzi ludzie jako twórcy w Sieci: Pozytywna profilaktyka [w:] Cyberbullying – zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie, red. J. Pyżalski, Wydawnictwo Naukowe WSP, Łódź
2011 Generacja Y – pokolenie wyzwolone od presji rynku czy w pułapce Human Resources Management? [w:] Orientacje jakościowe w badaniach pedagogicznych, red. A. Gajdzica, Impuls, Kraków
2010 Podmiotowość nauczyciela i ucznia- dylematy teorii i praktyki [w:] Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, red. J. M. Michalak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2009 Materiały metodyczne do podręcznika „Pedagogika” pod red. B. Owczarskiej, GWP
2008 Zjawisko "etykietyzacji" generacji jako fikcyjnego powstawania nowych struktur społecznych
2007 Wychowanie – kulturowe konteksty w ponowoczesnym świecie
2007 Popkultura a kryzys przekazu wartości wśród pokoleń czasu polskiej transformacji
2007 Swoistość grup pokoleniowych i generacyjnych jako środowisk socjalizacyjnych
2005 Monitoring i ewaluacja Standardów Realizacji Usług Publicznych (współautor)
2005 Gdzie się kończy alternatywa- pytanie o przyszłość pokoleń buntu? O wątpliwej alternatywie pokoleń X i JP2
2004 Horyzonty Myśli- biuletyn naukowy (redakcja)
2004 O (nie) wprowadzaniu w tradycje i obrzędy szkolne- raport z badań własnych
2004 Młodzi dorośli- Młodzi gniewni. Studium społecznej nieodpowiedzialności
2003 Kategoria służby społecznej w ujęciu Aleksandra Kamińskiego a idea współczesnego wolontariatu

 

Biografia harcerska


Na pierwszą harcerską zbiórkę przyszedłem w lutym 1991 roku. Przez pierwsze lata należałem do 1 Łódzkiej Drużyny Harcerzy w szczepie „Młodych Orląt” (Hufiec Łódź-Polesie). Na swoim pierwszym harcerskim obozie w Sosnowicy, 20 lipca 1992 roku złożyłem Przyrzeczenie Harcerskie, zdobyłem pierwszy stopień: tropiciela. Po obozie zacząłem pełnić funkcję zastępowego zastępu „Wigry”.

W kolejnych latach zdobywałem następne stopnie: ćwik (1993), HO (1995), uczestniczyłem w kolejnych obozach letnich – Połom (1993), Koronowo (1994). Od 1993 roku pełniłem funkcję przybocznego, by we wrześniu 1994 roku zostać drużynowym 32 Łódzkiej Drużyny Harcerzy w szczepie Młodych Orląt”. Drużyną kierowałem do roku 1998. W międzyczasie zdobywając z nią tytuł Drużyny Sztandarowej Hufca (1997), wyjeżdżając na obozy do Sokole Kuźnica (1995, 1996), Dziekrz (1997), Westernohe w Niemczech (1998), Załęcze Wlk. (1998). Sam w tym czasie ukończyłem kurs drużynowych (1995), zdobyłem stopień przewodnika (1995), HR (1997), otrzymałem odznakę Zasłużonego dla Hufca Łódź-Polesie w st. srebrnym (1997). Dodatkowo zaangażowałem się w pracę Namiestnictwa Harcerzy (instruktor namiestnictwa) oraz w szczepie (za-ca komendanta szczepu).

W 1998 roku opuściłem szeregi szczepu „Młodych Orląt” i założyłem Próbną Drużynę Wędrowniczą w XVIII LO. Pierwotnie próbny projekt, najpierw przeobraził się w 48 Łódzką Drużynę Harcerzy „Dakota” (1998-2006 –drużynowy do 2003 roku oraz 2005-06) a potem w szczep Harcerski „Mankato” (2001-2006), którym kierowałem. Do szczepu należały także 42 ŁDH, 45 ŁDH (którą założyłem osobiście oraz kierowałem w latach 2003-04), Gromada Zuchowa oraz czasowo 49 ŁDW. We wspomnianym okresie obozowałem w Offenstetten/ Breitenbrunne w Niemczech (1999), Tucznie (2000, 2001), Strużnicy (2002), Pradze/ Chudenicach w Czechach (2002), Tucznie (2003), Strużnicy (2004, 2005), Tucznie (2006). Poza szczepem angażowałem się w pracę harcerską w hufcu: Namiestnik Harcerzy i Harcerzy Starszych (2004-05), członek Komisji Kształcenia, Komisji Stopni Wędrowniczych. We własnym zakresie zamknąłem stopień podharcmistrza (1999), uczestniczyłem w Zlocie ZHP w Gnieźnie (2000) oraz w Kursie Kadry Kształcącej (2000). W 2002 roku obroniłem pracę magisterską z zakresu pedagogiki harcerskiej (Uniwersytet Łódzki, promotor: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski).

W latach 2007-09 nie angażowałem się czynnie w pracę harcerską, sporadycznie uczestnicząc w pojedynczych przedsięwzięciach tj. obóz letni w Tucznie (2007). Do służby wróciłem w 2009 roku we wrześniu obejmując stanowisko Namiestnika Harcerzy i Harcerzy Starszych. W roku 2010 byłem uczestnikiem obozu letniego w Tucznie. W roku 2012 we wrześniu przestałem pełnić funkcję namiestnika harcerzy.

Od 2013/14 jestem członkiem Zespołu Mian Szczepów Harcerskich przy komendzie Hufca Łódź -Polesie.

***

Od 1995 roku uczestniczyłem w wielu formach szkoleniowych – kursy zastępowych (1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2004), kursach drużynowych (1997, 1998, 1999, 2001, 2004, 2010, 2011), kurs przybocznych (2001), obóz drużynowych (2004). Jako instruktor pełniłem trzykrotnie rolę opiekuna na stopień przewodnika.

W ramach samokształcenia ukończyłem kursy państwowe: wychowawcy kolonijnego, kierownika placówek wypoczynku kolonijnego, kierownika obozów wędrownych.

 

 

Działalność turystyczna


W latach 2008-2012 kierowałem prywatnym projektem turystycznym– Gdzie Nogi Poniosą (Drużyna Salamandry). Projekt wstępnie zakładał organizację w latach 2008-14 dwudziestu pięciu wyjazdów turystycznych w różne zakątki Polski. Wyjazdy zwykle trwały 4-6 dni i skupiały chętne osoby – przeważnie studentów. Jak sama nazwa projektu wskazuje, wędrowaliśmy pieszo – w różnych porach roku, zawsze poznając niezwykłych ludzi i niezwykle miejsca.

Udało się zorganizować 17 wyjazdów, w tym 13 głównych. Byliśmy: Góry Świętokrzyskie, Hel i Kociewie, Góry Opawskie (Polska/ Czechy), Winna Góra, Podlasie, Rogów, Bieszczady, Roztocze, Kampinos, Beskid Żywiecki, Tatry (Słowacja), Wolin & Uznam (Polska/Niemcy), Jeseniki (Czechy), Jura Krak.- Częstochowska.

Łączna liczba uczestników: 121 (osobowo: 40). W Galerii Foto znalazło się tylko … 6734 zdjęć a zajęło to nam w sumie … 67 dni wyjazdowych

strona internetowa: http://gdzienogiponiosa.ciszewscy.pl

galeria: http://picasaweb.google.com/druzynasalamandry

 

We własnym zakresie od października 2009 roku rozwijam zamiłowanie do zdobywania szczytów górskich. Na liście moich szczytów powyżej 1000 m npm są:

2009: Tarnica 1346

2010: Jałowiec 1010 (wejście zimowe), Gerlach-Słowacja 2655 (wejście zimowe), Wielka Sowa 1015 (wejście nocne), Visevnic-Słowenia 2050, Babia Góra 1725

2011: Barania Góra 1220, Praded-Czechy 1491, Mogielica 1170, Luboń Wlk. 1022, Śnieżnica 1006, Ćwilin 1072, Krzystonów 1012, Jasień 1052, Bukowina Waksmundzka 1105, Turbacz 1310, Kiczora 1282, Wysoka 1050, Monte Amaro-Włochy 1862, Monte Tranquillo-Włochy 1841, Wielki Kopieniec 1328

2012: Świnica 2291 (szczyt taternicki), Monte la Rocca-Włochy 1925, Monte Marsicano-Włochy 2245, Monte Greco-Włochy 2285, Skrzyczne 1257, Wysoka Kopa 1126, Smrk- Czechy 1124, Stóg Izerski 1107, Bukovec- Czechy 1005, Pilsko (polskie) 1543, Wielka Rycerzowa 1226, Wielka Racza 1236.

2013: Wielka Destna-Czechy 1115, Orlica 1084, Czarna Góra 1205, Żmijowiec 1153, Śnieżnik 1425, Wielka Przehyba 1191, Radziejowa 1266, Wielki Rogacz 1182, Niemcowa 1001, Monte Calvario-Włochy 1743, Monte Rotella-Włochy 2129, Colle Brignole-Włochy 1656, Pizzalto-Włochy 1966, Monte Porrara-Włochy 2137, Tavola Rotonda-Włochy 2403, Monte Amaro-Włochy 2793, Cima Pomilio-Włochy 2656, Pescofalcone-Włochy 2657, Corno Grande-Włochy 2913, Aquila-Włochy 2495, Monte Portella-Włochy 2385, Monte Cefalone-Włochy 2533, Monte Della Scindarella-Włochy 2233, Monte San Gregorio di Paganica-Włochy 2076. Piramide Vincent-Włochy 4215, Balmenhorn-Włochy 4167, Corno Nero-Włochy 4321, Ludwigshohe-Włochy/Szwajcaria 4341, Parrotspitze-Włochy/Szwajcaria 4438, Corno del Camoscio-Włochy 3026, Grossglockner-Austria 3798.

2014: Wysoka Kopa 1126(#2), Smrk-Czechy 1124(#2), Stóg Izerski 1107(#2), Monte Rotella-Włochy 2129(#2), Colle Brignole-Włochy 1656(#2), Monte Amaro-Włochy 2793(#2), Cima Pomilio-Włochy 2656(#2), Pescofalcone-Włochy 2657(#2), Aquila-Włochy 2495(#2), Uberrothorn 3103, Oberrothorn 3414, Testa Grigia 3480, Klein Matterhorn 3883, Roccia Negra 4075, Breithorn Zwilinge 4106, Majcherowa 1105, Majów 1135, Bania 1124, Kikula 1119(#2), Bendoszka Wielka 1144, Świtkowa 1082, Wielka Rycerzowa 1226(#2,3), Beskid 1093, Kamień Pański 1024, Kotarz 1108(#2), Muńczoł 1165(#2).

(#2) powtórne wejście

  • Wprawdzie nie na sam szczyt, ale wwędrowałem na Wezuwiusza (do wys. 1167m/1281m) oraz Etnę (do wys. 2500m/3340m) - Włochy (2011).
  • W ramach Korony Gór Polskich zdobyłem: Babią Górę, Śnieżkę, Tarnicę, Turbacz, Skrzyczne, Mogielicę, Rudawiec, Wysoką, Wielką Sowę, Kowadło, Skalnik, Czupel, Lubomira, Szczeliniec Wielki, Biskupią Kopę, Łysicę, Wysoką Kopę, Jagodnę, Orlicę, Kłodzką Górę, Śnieżnik.
  • W czerwcu 2011 roku ukończyłem Kurs Wspinaczki Skałkowej I i II stopnia w Górach Sokolich. W marcu 2012 uczestniczyłem w Kursie zimowej turystyki wysokogórskiej w Tatrach.
  • W 2012-13 odbyłem samotne trekkingi w Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise oraz w masywach Majella i Gran Sasso (Włochy)
  • Lipiec i Sierpień 2013 to wyprawa na czterotysięczniki w masywie Monte Rosa oraz szczyt Grossglockner w Austrii
  • Sierpień 2014 - czterytysięczniki w masywie Breitnhorn

SP 41 w Łodzi, SP 113 we Wrocławiu, SP 125 w Łodzi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Techpal Olsztyn, SP 138 w Łodzi, SP 1 we Wrocławiu, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu SP 4 w Sieradzu, SP 3
w Żyrardowie, SP 4 w Zgierzu, SP w Szymanowie, SP 29 w Łodzi, Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi, XXX LO w Łodzi, TROP Warszawa, Technikum nr 2 w Łowiczu, Thomas Clark Danuta Zalech Łodź, SP 55 w Łodzi, SO Twoja Szkoła w Łodzi, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP "Nadwarcianski Gród" w Załęczu Wielkim, SP 30 w Łodzi, Margo Consulting Polska w Warszawie, II LO w Piotrkowie Tryb., SP 46 w Łodzi, Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, SP 54 w Łodzi, SP 127 w Warszawie, Krajowa Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych
w Warszawie, PROMINET Centrum Edukacji i Biznesu Tomasz Stroik.

Login

Hasło